خوش آمدید, مهمان, "برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید"  

   کاربر جدید هستید ? "اینجا ثبت نام کنید" .

 


کتابچه راهنمای آموزگاران
این کتابچه برای کمک به آموزگاران در زمینه استفاده از پوسترهای آموزشی پنج گانه پروژه طراحی و ارائه شده است و شامل بخش های جداگانه برای هر پوستر می باشد. هر بخش به طور مجزا قابلیت دانلود با فرمت PDF را دارد.پیش گفتارفصل اول : تنوع زیستی چیست و چرا مهم است؟فصل دوم : توسعه پایدار چیست؟فصل سوم : آموزش برای توسعه پایدارفصل چهارم : چگونه می توان از پوسترهای آموزشی استفاده کردفصل پنجم : فعالیت های میدانیفصل ششم : تنوع زسیتی منطقه خزرفصل هفتم : فعالیت های مربوط به پوستر یک
تنوع زیستی چیست و چرا مهم است؟فصل هشتم : فعالیت های مربوط به پوستر دو
تنوع زیستی چکونه کار می کند؟فصل نهم : فعالیت های مربوط به پوستر سهفصل دهم : فعالیت های مربوط به پوستر چهارفصل یازدهم : فعالیت های مربوط به پوستر پنجفصل دوازدهم : فهرست منابع مرجع و اطلاعات

 
 

                                         
Copyright 2008 - Caspian Biodiversity Education Project, All rights reserved. Website designed by acccipiterdesign.com